Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) for finansielle virksomheder

Information om fit & proper-vurdering og vejledning om, hvilke krav Finanstilsynet stiller til ledelsesmedlemmers egnethed (viden og erfaring) og hæderlighed.

Dette gælder for virksomheder omfattet af den finansielle lovgivning  og for virksomheder med begrænset tilladelse i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Oplysningsskema for Vurdering af egnethed og hæderlighed (Fit & proper vurdering)

For virksomheder underlagt den finansielle lovgivning kan oplysningsskema til vurdering af ledelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (Fit & proper vurdering) og vejledning om krav til ledelsesmedlemmer findes her.


Oplysningsskema for Vurdering af egnethed og hæderlighed (Fit & proper vurdering) – Betalingstjeneste- og E-penge virksomheder med begrænset tilladelse

For virksomheder med begrænset tilladelse, jf. lov om betalingstjenester- og elektroniske penge kan oplysningsskemaet til brug for vurderingen af ledelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (Fit & proper vurdering) findes her.

 

Oplysningsskema for Vurdering af nøglepersoners egnethed og hæderlighed i gruppe 1-forsikringsselskaber

For gruppe 1-forsikringsselskaber kan oplysningsskema til brug for vurdering af nøglepersoners egnethed og hæderlighed findes her.

 

Oplysningsskema for Vurdering af nøglepersoners egnethed og hæderlighed i systemisk vigtige finansielle institutioner 

For systemisk vigtige finansielle institutioner (SIFI’er) kan oplysningsskema til brug for vurdering af nøglepersoners egnethed og hæderlighed findes her

 

Se også

Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed