Ændring af indberetningsfrister for regnskabsindberetningen KRGS og KRGC

Finanstilsynet har besluttet at ensrette flere af indberetningsfristerne for kreditinstitutter m.fl. med virkning for årsindberetningen 2017.

Indberetningsfristerne for KRGS og KRGC vil fremover være de samme som COREP/FINREP indberetningerne.

De nye indberetningsfrister fremgår af nedenstående oversigt.

Nye frister
 Tidlig årsindberetning   Udgår 
 Årsindberetning  11. februar
 1. kvartal  12. maj
 2. kvartal  11. august
 3. kvartal  11 november

 

Den tidlige årsindberetning udgår med virkning for årsindberetningen 2017.

 

Den første indberetning i 2018 er årsindberetningen 2017 med frist d. 11. februar 2018.

 

Virksomheder som forventer ikke at kunne overholde indberetningsfristen første gang for årsindberetningen 2017, kan kontakte Finanstilsynet inden udgangen af 2017 og få forlænget indberetningsfristen med op til 10 bankdage.