Undersøgelse af det danske repo-marked

Finanstilsynet vil i 2014 gennemføre en ad hoc-undersøgelse af de større danske kreditinstitutters og forsikrings- udvalgte og pensionsselskabers repoaktiviteter.

Finanstilsynet har derfor anmodet en række virksomheder med henvisning til § 347 i lov om finansiel virksomhed om at indsende data vedrørende deres repo- og revers repo-transaktioner. Vi beder disse virksomheder anvende skemaet herunder, til indberetning af data.

Send det udfyldte skema til likviditet@ftnet.dk senest d. 1. august 2014.

Såfremt en virksomhed ønsker at anvende digital signatur til kryptering, skal mailen i stedet sendes til finanstilsynet@ftnet.dk. i e-mailens emnefelt bedes anført ”repo-undersøgelse” efterfulgt af virksomhedens navn.