EuVECA-EuSEF

Forordninger

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde. 

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde.

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/1991 af 25. oktober 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde.

 Kort introduktion

EuVECA-forordningen giver mulighed for forvaltere af europæiske venturekapitalfonde til at blive registreret og opnå tilladelse til at markedsføre deres venturekapitalfonde på tværs af EU med betegnelsen »EuVECA«. Forordningen fastsætter ensartede bestemmelser om markedsføring, porteføljesammensætning, investeringsinstrumenter og -teknikker, samt om organisation, adfærd og gennemsigtighed for forvaltere, der markedsfører kvalificerede venturekapitalfonde i hele Unionen.

 

EuSEF-forordningen giver mulighed for forvaltere af europæiske sociale iværksætterfonde til at blive registreret og opnå tilladelse til at markedsføre deres sociale iværksætterfonde på tværs af EU med betegnelsen »EuSEF«. Forordningen fastsætter ensartede bestemmelser om markedsføring, porteføljesammensætning, investeringsinstrumenter og -metoder, samt om organisation, adfærd og gennemsigtighed for forvaltere, der markedsfører kvalificerede sociale iværksætterfonde i hele Unionen.

 

Revisionen af de begge forordninger (2017/1991/EU), som finder anvendelse fra 1. marts 2018, søger at øge investeringerne i små og mellemstore virksomheder samt i sociale virksomheder gennem EuVECA- og EuSEF-fonde ved at give større forvaltere lov til at forvalte EuVECA- og EuSEF-fonde, fjerne dobbelte registreringskrav, mindske omkostningerne for EuVECA- og EuSEF-fonde og udvide gruppen af aktiver, som EuVECA-fondene kan investere i. Hertil fastsættes en minimumsgrænse for startkapital på 50.000 EUR for både EuVECA- og EuSEF-fonde.

 

Gennemførelsesforordninger

 

Nr.

Titel

594/2014/EU Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formen af den underretning, der skal foretages i henhold til artikel 17, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde.
593/2014/EU Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formen af den underretning, der skal foretages i henhold til artikel 16, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde