Overgangsperiode

Benchmarkforordningen indeholder en overgangsperiode, som gælder til 2020. I denne periode er der på visse områder mere lempelige regler for eksisterende udbydere af benchmarks, udenlandske benchmarks og stillere af benchmarks.

Regulering af benchmarks 2018-2020

 

Fra den 1. januar 2018 finder BMR anvendelse fuldt ud. Virksomheder eller personer som ønsker at være nye administratorer af nye benchmarks, skal søge godkendelse eller registrering fra denne dato.

 

BMR indeholder en overgangsbestemmelse for eksisterende udbydere af benchmarks. Bestemmelsen udskyder fristen for at søge godkendelse eller registrering til januar 2020.

 

  • Hvis benchmarket stammer fra en udbyder, som allerede udbød benchmark den 30. juni 2016, kan tilsynsbelagte enheder bruge alle benchmarks fra denne udbyder. Det forudsætter dog, at udbyderens ansøgning om autorisation eller registrering ikke er blevet afvist.

 

  • Hvis benchmarket stammer fra en udbyder, som først begyndte at udbyde benchmark i perioden fra den 1. juli 2016 til den 1. januar 2018, kan tilsynsbelagte enheder bruge benchmarket, hvis det var udbudt senest den 1. januar 2018. Det forudsætter dog, at udbyderens ansøgning om autorisation eller registrering ikke er blevet afvist.

 

Benchmarks fra eksisterende tredjelandes udbydere, hvis benchmarks benyttes inden for EU, er også omfattet af overgangsbestemmelserne.

 

Læs mere om overgangsbestemmelserne for tredjelandes benchmarks her.

Læs generelt om overgangsbestemmelsen og brug af benchmarks her.

 

Krav til stillere af benchmarks 2018-2020

 

Stillere af benchmarks er omfattet af en række krav i BMR allerede fra den 1. januar 2018. Disse krav findes primært i artikel 16 i BMR (Governance og kontrolkrav for tilsynsbelagte stillere) og bilag 1 (Rentebenchmarks).

 

Hovedparten af reglerne i artikel 16 og bilag 1 svarer til de danske regler for referencerenter, som BMR erstatter. Eksempelvis fortolker Finanstilsynet kravet om fysisk adskillelse sådan, at stillere, som på nuværende tidspunkt efterlever de danske regler, også vil efterleve BMR’s krav om fysisk adskillelse.