Lov om finansiel virksomhed

Den 26. september 2017 blev der udstedt en ny bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed (LBK nr. 1140 af 26/09/2017).

En lovbekendtgørelse er et udtryk for en teknisk sammenskrivning af den oprindelige hovedlov og senere ændringslove, som er med til at styrke overblikket over den gældende lovgivning for borgere og virksomheder.