Lov om finansiel virksomhed

Den 24. april 2019 blev der udstedt en ny bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed (LBK nr. 457 af 24/04/2019).

En lovbekendtgørelse er et udtryk for en teknisk sammenskrivning af den oprindelige hovedlov og senere ændringslove, som er med til at styrke overblikket over den gældende lovgivning for borgere og virksomheder.