Pressemeddelelser

413 resultater

 • Brevveksling med det estiske finanstilsyn om Danske Bank
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Erhvervsministeriet har i dag til Folketinget oversendt to dokumenter fra den historiske korrespondance med det estiske finanstilsyn (EFSA) om hvidvasktilsynet med Danske Banks estiske filial.
 • Forbrugerne skal ikke udsættes for pågående salgskampagner
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Påtale, Påbud
  Finanstilsynet opfordrer til, at finansielle virksomheder udviser forsigtighed, når de tilrettelægger salgskampagner, og at de holder igen med brug af telefonsalg og salgsmål. Det sker på baggrund af en ny afgørelse mod Middelfart Sparekasse, der får både påbud og påtale for sin salgskampagne for at sælge garantbeviser.
 • Kommentar vedr. Estland
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har noteret sig EFSAs meddelelse af i dag vedr. tilsynet med Danske Banks estiske filial og kommentarerne om det danske finanstilsyns opgaveløsning.
 • EBA fortsætter sin undersøgelse af Finanstilsynet
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed EBA har i dag meddelt Finanstilsynet, at EBA’s undersøgelse af Finanstilsynet i relation til Danske Bank i Estland fortsætter i en ny fase.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo januar 2019
  Emne:
  Pressemeddelelser
  Ved udgangen af januar var antallet af danske aktier med væsentlige korte positioner 34 og dermed én mere i forhold til december. Bavarian Nordic var ultimo januar den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Temaundersøgelse af kvalitetsforbedrende services til investeringskunder
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Rapporter
  Finanstilsynet har i en ny rapport set nærmere på MiFID-II direktivets krav om, at investeringskunder skal modtage proportionale kvalitetsforbedrende services, hvis kundens pengeinstitut modtager løbende provision fra f.eks. en investeringsforening.
 • Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet foretog sidste år to politianmeldelser for markedsmisbrug og én politianmeldelse for overtrædelse af reglerne om offentliggørelse af intern viden. Det viser Finanstilsynets statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkederne i 2018.
 • Kommentar vedr. Estland
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynets kommentar til meddelelse fra Estlands finanstilsyn (EFSA) om hvidvasktilsynet med Danske Bank i Estland.
 • Redegørelse om tilsyn med Danske Bank i forhold til Estland-sagen
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har offentliggjort sin redegørelse om tilsynet med Danske Bank i forhold til Estland-sagen. Redegørelsen beskriver forløbet i sagen og indeholder derudover et idekatalog med 23 initiativer, der kan bidrage til et hvidvasktilsyn i europæisk topklasse. Redegørelsen indeholder også svar på en række af de kritikpunkter, der har været fremført.
 • Temainspektion af pensionsselskabers investeringer i infrastruktur
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynets inspektioner i otte pensionsselskaber har vist, at styringen af investeringer i infrastruktur ofte er mangelfuld. Selskabernes bestyrelser bør fastlægge klarere rammer for den ønskede risikoprofil.
 • Finanstilsynets aktuelle risikobillede
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har offentliggjort sit aktuelle risikobillede. Risikobilledet bidrager til Finanstilsynets planlægning af tilsynsaktiviteter og beskriver de hovedrisici, som Finanstilsynet aktuelt har fokus på.
 • Forbedret likviditet på det danske aktiemarked
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Rapporter
  Almindelige private investorer har oplevet en forbedring af likviditeten på det danske aktiemarked siden 2008. Forskellen mellem købs- og salgspriser for en aktie er faldet, ligesom mulighederne for at handle for større beløb er blevet bedre. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Fortsat mange henvendelser om ulovlig virksomhed
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet måtte også i 2018 advare forbrugerne mod højst tvivlsomme tilbud fra bl.a. telefonsælgere.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo december 2018
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af december var antallet af danske aktier med væsentlige korte positioner 33 og dermed uændret i forhold til november. Bavarian Nordic var ultimo december den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Udpegning af Spar Nord Bank A/S som SIFI i Danmark
  Emne:
  2019, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har udpeget Spar Nord Bank A/S som systemisk vigtigt institut (SIFI) i Danmark. De øvrige danske SIFI-institutter er Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og DLR Kredit A/S.
 • Qudos Insurance erklæret konkurs
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Forsikringsselskabet Qudos Insurance A/S under frivillig likvidation er erklæret konkurs. Kunderne har ret til at hæve aftalen med Qudos Insurance A/S. Aftalen bortfalder under alle omstændigheder tre måneder efter konkursens meddelelse i Statstidende. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker visse skader opstået senest 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne.
 • EIOPA stresstest 2018
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Den europæiske forsikringstilsynsmyndighed EIOPA har 14. december 2018 offentliggjort resultaterne af den europæiske stresstest for forsikringsselskaber. 42 europæiske forsikringskoncerner har deltaget i stresstesten heraf to danske – Danica Pension og PFA Pension.
 • Mange brud på regler om boligudlån i vækstområder
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  En undersøgelse af 15 mindre og mellemstore pengeinstitutter viser, at en række af institutterne ikke lever op til reglerne om boligudlån i vækstområderne i København og omegn samt Aarhus. Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen givet en række påbud og påtaler.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo november 2018
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af november faldt antallet af danske aktier med væsentlige korte positioner til 33. Bavarian Nordic var ultimo november den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Short sellere mest aktive efter regnskabsnyheder
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser, Rapporter
  Short sellere i danske aktier er særligt aktive efter offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser. Samtidig synes de kun i begrænset omfang at anvende information om andre short selleres positioner. Alligevel er de generelt tilbageholdende med at afsløre deres positioner for markedet, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.