Pressemeddelelser

390 resultater

 • Kreditinstitutter tjente 23 mia. kr. i første halvår 2018
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  De danske penge- og realkreditinstitutter tjente i alt 23 mia. kr. i årets første seks måneder. Det er 6 mia. kr. mindre end i samme periode sidste år, viser Finanstilsynets analyse af regnskaberne.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo oktober 2018
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af oktober steg antallet af danske aktier med væsentlige korte positioner til 36. Bavarian Nordic var ultimo oktober den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Short sellere er mest aktive i de store og likvide aktier
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Short selling af danske børsnoterede aktier er steget kraftigt de senere år. Det er især aktiernes størrelse og likviditet, som er afgørende for om og hvor meget en aktie shortes. Derimod er aktiernes historiske kursudvikling af mindre betydning. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Forventninger til kapitalplaner og kapitalmålsætninger
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har udsendt et orienteringsbrev om forventningerne til kreditinstitutters og forsikringsselskabers kapitalplaner og kapitalmålsætninger. Formålet er at skærpe opmærksomheden på en fremsynet kapitalplanlægning.
 • Danske storbanker kan modstå hård recession
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Den fælleseuropæiske stresstest viser, at de fire største danske banker vil opretholde en positiv kapitaloverdækning selv i tilfælde af et hårdt økonomisk tilbageslag. Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank og Sydbank opretholder i den meget hårde stresstest en egentlig kerne-kapitalprocent på mellem 11,7 og 15,6 pct. ved udgangen af 2020. Resultatet af stresstesten vil indgå i den fremadrettede dialog med bankerne om blandt andet kapitalmålsætninger og udlodningspolitik.
 • Meddelelse fra Maltas finanstilsyn om Satabank plc
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Malta Financial Services Authority har meddelt, at Satabank er blevet pålagt at tilbagebetale kundernes indskud. Samtidig er banken pålagt dispositionsbegrænsende foranstaltninger.
 • Endelige afviklingsplaner for Nykredit og DLR og NEP-krav for Nykredit
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet er nu klar med endelige afviklingsplaner for Nykredit og DLR og NEP-krav for Nykredit. Vedtagelsen af planerne og fastsættelsen af NEP-krav afventede vedtagelsen af en ny lov, som trådte i kraft 1. juli 2018.
 • Finanstilsynet har strammet praksis i relation til fit & proper-reglerne
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Kommentar på baggrund af omtale i Morgenavisen Jyllands-Posten 25. oktober 2018.
 • Finanstilsynet offentliggør ny vejledning om hvidvaskloven
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har i dag offentliggjort en ny vejledning om hvidvaskloven. Vejledningen er udarbejdet i tæt samarbejde med en række brancheorganisationer og giver virksomhederne anvisninger til, hvordan de overholder loven.
 • Udnævnelse til kontorchef
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har udnævnt cand.jur. Kamilla Karen Hjølund til chef for Realkreditkontoret.
 • Rapport om forsikringsselskabers efterforskning ved personskade
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser, Forsikring og pension, Forsikring og pension
  Finanstilsynet har undersøgt danske forsikringsselskabers brug af efterforskning ved personskade. På baggrund af undersøgelsen præciserer Finanstilsynet i en ny rapport begrænsningerne for selskabernes metoder på fire konkrete områder.
 • Short sellerne har tabt på deres korte positioner i danske aktier
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Short sellerne i danske aktier har tabt på deres korte positioner de senere år. Siden 2013 har de samlet set realiseret et nettotab på 8,2 mia. kr. på deres korte positioner i danske aktier. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo september 2018
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Ved udgangen af september faldt antallet af danske aktier med væsentlige korte positioner til 33. Bavarian Nordic var ultimo september den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Danske Banks opfølgning på Estland-sagen
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har offentliggjort afgørelse om Danske Banks opfølgning på de otte påbud, der var indeholdt i afgørelsen af 3. maj 2018 om ledelse og styring i forhold til den estiske filial. På grund af forøgede compliance- og omdømmerisici får banken påbud om at revurdere solvensbehovet og som minimum øge sit tillæg til afdækning af disse risici til mindst 10 mia. kr.
 • Henvendelse fra EBA om hvidvasktilsyn
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Den europæiske banktilsynsmyndighed EBA har i dag orienteret Finanstilsynet om, at EBA i løbet af denne uge forventer at sende en formel henvendelse til Finanstilsynet om Finanstilsynets varetagelse af hvidvasktilsyn. Henvendelsen sker på baggrund af sagen om Danske Banks filial i Estland.
 • Kommentar vedr. Danske Bank
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Af Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 fremgår, at Finanstilsynet vil inddrage nye relevante oplysninger, som måtte komme frem senere omkring Danske Bank-sagen. Nu foreligger bankens egen undersøgelse, og derfor ser Finanstilsynet på grundlaget for sagen igen.
 • Kommentar vedr. Danske Banks undersøgelse
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Danske Bank har i dag fremlagt konklusionerne fra bankens egne undersøgelser af filialen i Estland.
 • Underretning fra Finansiel Stabilitet om afvikling af Københavns Andelskasse
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser, Pengeinstitutter, Banker og sparekasser
  I henhold til artikel 83, stk. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) offent-liggøres Finansiel Stabilitets beslutning nr. 1 og 2 om afvikling af Københavns Andelskasse.
 • Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo august 2018
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  NKT var ultimo august den mest shortede danske aktie og Bavarian Nordic den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.
 • Flere banker tager høj risiko ved boliglån i vækstområder
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Boligkøberne i København og Aarhus, hvor priserne er steget mest, får i en del tilfælde bevilget lån med høj risiko, viser to nye undersøgelser. Tendensen går igen blandt både store, mellemstore og mindre pengeinstitutter.