Banker mere risikovillige ved lån til virksomhedskøb

Flere af de store banker løber større risiko end tidligere ved lån til virksomhedskøb. Bankernes kreditpolitikker skal strammes op, viser ny temaundersøgelse.

Kontakt

Kommunikationschef

Søren Møller Christensen
+45 33 55 82 99
smc@ftnet.dk

Finansiering af virksomhedskøb er generelt et højrisikoområde. I stedet for at investorerne selv finansierer købet, optager de stor gæld, som virksomhedens fremtidige indtjening skal servicere med renter og afdrag.

Handelspriserne på virksomheder er samtidig steget markant i lyset af de lave renter, og der er hård konkurrence mellem bankerne og andre aktører indenfor finansiering af virksomhedshandler.

Konkurrencen kan føre til, at der bliver stillet færre krav – eksempelvis såkaldt covenant lite vilkår. Det er baggrunden for Finanstilsynets temaundersøgelse, der har omfattet Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit Bank og de danske filialer af Nordea og SEB.

”Investorerne har en naturlig interesse i at gældsgeare virksomhederne højt og begrænse afviklingen af lånet. Det kan give investorerne et større afkast, fordi deres investering bliver forholdsmæssigt mindre, men det øger bankernes risiko som långivere,” siger vicedirektør i Finanstilsynet Kristian Vie Madsen.  

Kreditpolitikker har mangler

Finanstilsynet har på inspektionerne i de seks banker fundet, at der er forskelle i risikovilligheden, ligesom kreditpolitikkerne i forskelligt omfang har mangler i forhold til lån til køb af virksomheder. Nogle banker har meget lempelige krav til afvikling, hvilket øger risikoen væsentligt. Flere banker er ikke tydelige nok omkring den risiko, de er villige til at løbe, for eksempel med hensyn til maksimal gearing, købers egenfinansiering eller afviklingsprofilen på lånet. Beslutningerne bliver dermed truffet fra gang til gang med betydelig risiko for, at konkurrencen presser bankerne til udlån, der er for risikable.

Bankerne bør også være mere kritiske i deres beslutningsgrundlag, mener Finanstilsynet.

”Der er mange tilfælde, hvor bankerne i deres analyser lægger for meget vægt på investorernes forventninger til de købte virksomheder, som typisk indebærer en væsentlig fremtidig vækst i omsætning og indtjening. Bankerne burde i højere grad supplere med deres egne følsomhedsanalyser. For eksempel vil det være relevant at se på, om den aftalte afvikling af lånet vil kunne ske, hvis virksomhedens økonomiske resultater forbliver uændrede,” siger Kristian Vie Madsen.

De seks inspektionsredegørelser kan findes på Finanstilsynets hjemmeside:

Danske Bank A/S

Jyske Bank A/S

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB

Nykredit Bank A/S

SEB Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sydbank A/S