Jesper Bergs talepunkter ved Folketingets høring om Danske Bank

Finanstilsynet har offentliggjort direktør Jesper Bergs talepunkter til præsentationen ved Folketingets høring om Danske Bank 19. november 2018. Det sker især med henblik på yderligere at formidle fakta om ansvarsfordelingen mellem Danmark og Estland og om tilsynsindsatsen i årene 2007-2018.

Kontakt

Kommunikationschef

Søren Møller Christensen
+45 33 55 82 99
smc@ftnet.dk

Af præsentationen på høringen fremgår det blandt andet, at de estiske tilsynsmyndigheder i årene 2007, 2009 og 2014 gennemførte undersøgelser af Danske Banks hvidvask set-up i Estland. Det understreger det faktum, at hvidvasktilsyn påhviler værtslandet. Dette følger også af EU-reglerne og af den fælleserklæring, som de estiske og danske finanstilsyn udsendte i maj.

 

Det estiske finanstilsyn aflagde i 2014 en meget kritisk rapport, som førte til nedlukning af de risikofyldte kundeforhold i Danske Banks estiske filial. Det danske finanstilsyn blev informeret om de estiske myndigheders undersøgelse, hvilket er afspejlet i Finanstilsynets senere redegørelse om hvidvaskinspektion i Danske Bank, som blev offentliggjort i marts 2016.

 

Derimod var det estiske tilsyns observationer om hvidvask i Danske Banks estiske filial i 2007 mindre kritiske, og i 2009 var det estiske tilsyns observationer ikke kritiske.

 

Det estiske finanstilsyn har således i hele perioden fra 2007 og frem haft ansvaret for og forestået inspektioner i Danske Banks filial i Estland vedrørende hvidvasklovgivningen i Estland, og det estiske tilsyn har også stået for opfølgningen på disse inspektioner. Det estiske tilsyn har delt sine observationer med de andre tilsynsmyndigheder i tilsynskollegiet for Danske Bank, som ledes af Finanstilsynet i Danmark.

 

Finanstilsynet har selv været på hvidvask-inspektion fem gange i Danske Bank i Danmark i perioden 2010-2018, herunder en kortere inspektion i 2012. I tillæg hertil har Finanstilsynet gennemført en større governance-undersøgelse af Danske Bank i 2017-2018. Undersøgelsen omhandlede Danske Banks ledelse og styring i forhold til sagen i den estiske filial. Der var således ikke tale om en undersøgelse i relation til hvidvasklovgivningen.

 

Se talepunkterne (pdf)

Se præsentationen (pdf)