Mange brud på regler om boligudlån i vækstområder

En undersøgelse af 15 mindre og mellemstore pengeinstitutter viser, at en række af institutterne ikke lever op til reglerne om boligudlån i vækstområderne i København og omegn samt Aarhus. Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen givet en række påbud og påtaler.

Kontakt

Kommunikationschef

Søren Møller Christensen
+45 33 55 82 99
smc@ftnet.dk

Undersøgelsen viste, at kundernes gældsfaktor ofte er højere end 4 gange husstandsindkomsten, der som udgangspunkt er den maksimalt tilladte gældsfaktor ved boliglån i vækstområderne. I over halvdelen af institutterne har kunderne en gennemsnitlig gældsfaktor over 4. Flere af institutterne har mange kunder med høj gældsfaktor, som ikke vil kunne klare et boligprisfald på 10 pct. eller mere.

”Renterne er historisk lave, og boligpriserne er høje. Hvis der kommer rentestigninger og prisfald på ejerboligmarkedet, kan det føre til, at boligejere kommer i vanskeligheder og hverken har råd til at blive boende eller sælge. For institutterne kan det føre til nedskrivninger på deres udlån,” siger vicedirektør Kristian Vie Madsen.

Undersøgelsen viste også, at over halvdelen af institutterne havde bevilget mere end 15 pct. af udlånet i vækstområder til kunder med negativ formue. Nogle af institutterne har forøget udlånet i vækstområder væsentligt, selv om det er udenfor deres lokalområde.

Finanstilsynet har fået forklaringer fra de enkelte institutter på, hvad fejlene skyldes. Det har i en række tilfælde ført til påbud om forbedring af processer mv.

Baggrundsinformation

Undersøgelsen tog udgangspunkt i ”Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.”, der blev udstedt i januar 2016, og reglerne i ”Bekendtgørelse om god skik for boligkredit” om passende udbetaling i forbindelse med køb af bolig. Vækstområder er defineret som København og omegnskommuner samt Aarhus Kommune.

Undersøgelsens konklusioner er baseret på institutternes svar på en række kvalitative spørgsmål og en række kvantitative spørgsmål relateret til bevilgede boligudlån i vækstområderne. Finanstilsynet har ikke foretaget en kreditgennemgang af de enkelte udlån eller gennemgået institutternes politikker og forretningsgange mv.

Læs temaundersøgelsen om boliglån i vækstområder her.