Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo november 2018

Ved udgangen af november faldt antallet af danske aktier med væsentlige korte positioner til 33. Bavarian Nordic var ultimo november den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Ved udgangen af november var der samlet set korte nettopositioner i Bavarian Nordic svarende til 9,46 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. Det er et fald på 1,1 procentpoint i forhold til måneden før. NKT var den næstmest shortede aktie med korte nettopositioner svarende til 9,25 pct. af selskabets udstedte aktiekapital. Det er en stigning på 0,57 procentpoint i forhold til måneden før.

Investorerne havde væsentlige korte nettopositioner (dvs. over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital) i 33 danske aktier ved udgangen af november mod 36 én måned før. Der var i alt fire aktier, hvor de korte nettopositioner svarede til mere end 5 pct. af den udstedte aktiekapital.

Ultimo september 2018

Ultimo oktober 2018

Ultimo november 2018

Udsteder

Pct.

Udsteder

Pct.

Udsteder

Pct.

Bavarian Nordic

10,31

Bavarian Nordic

10,56

Bavarian Nordic

9,46

NKT

8,75

NKT

8,68

NKT

8,25

FLSmidth & Co.

6,21

Vestas Wind Systems

4,99

ISS

5,72

Pandora

5,15

FLSmidth & Co.

4,81

FLSmidth & Co.

5,07

Vestas Wind Systems

4,97

Ambu

4,78

Ambu

4,96

D/S Norden

4,28

ISS      

4,3

Pandora

4,73

William Demant Holding

3,76

Pandora

4,28

Genmab

3,96

ISS

3,47

William Demant Holding

3,99

H. Lundbeck

3,81

Genmab

3,27

D/S Norden

3,75

William Demant Holding

3,71

Ambu

3,11

Genmab

3,65

Vestas Wind Systems

3,35

Baggrund

Finanstilsynet offentliggør primo hver måned en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her.

Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i shortsellingforordningen. Det vil sige, at kun korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital indberettes til Finanstilsynet. Korte nettopositioner under 0,2 pct. indgår derfor ikke i opgørelsen. De korte nettopositioner kan derfor godt være højere end angivet i tabellerne.