Forventninger til kapitalplaner og kapitalmålsætninger

Finanstilsynet har udsendt et orienteringsbrev om forventningerne til kreditinstitutters og forsikringsselskabers kapitalplaner og kapitalmålsætninger. Formålet er at skærpe opmærksomheden på en fremsynet kapitalplanlægning.

Kontakt

Kontorchef

Niki Saabye
+4533558260
nis@ftnet.dk

”Finanskrisen viste, at det kan blive dyrt for den enkelte virksomhed og for hele samfundet, hvis kapitalpolstringen i de finansielle virksomheder bliver for svag,” siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

 

”Når de finansielle virksomheders kapitalsituation er under pres, forsvinder deres mulighed for at agere i samfundets interesse som formidlere af kapital mellem opsparere og investorer. I stedet må de fokusere på overlevelse. Derudover kan problemer sprede sig fra en enkelt virksomhed til hele sektoren og true den finansielle stabilitet,” siger Jesper Berg.

Kreditinstitutter har lavere kapitalkrav i Danmark

Forventningerne til kreditinstitutternes kapitalmålsætning skal bl.a. ses i lyset af, at der i Danmark er valgt en model, hvor kapitalkravene til særligt SIFI-institutterne er lavere end i de andre nordiske lande, fremgår det af orienteringsbrevet. Da kapitalbufferne er mindre i Danmark, skal de danske institutters kapitalmålsætning derfor sikre en højere kapitaloverdækning, da den i højere grad skal absorbere tab, end det gælder for andre nordiske institutter.

Forsikringsselskabers kapitalplaner skal afspejle usikkerhed

Forsikringsselskabernes kapitalmålsætning og kapitalplaner bør afspejle risikoen for bl.a. udsving på de finansielle markeder, uventede levetidsforbedringer, teknologiskift, der kan underminere forretningsgrundlaget, og generel usikkerhed om den fremtidige udvikling, skriver Finanstilsynet i orienteringsbrevet.

 

Læs hele notatet: Finanstilsynets forventninger til kapitalplaner og målsætninger