Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo maj 2019

Ved udgangen af maj var antallet af danske aktier med væsentlige korte nettopositioner 35 og dermed to mindre i forhold til april. Ambu var ultimo maj den mest shortede danske aktie og DSV den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Ved udgangen af maj var der samlet set korte nettopositioner i Ambu svarende til 9,1 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. Det er en stigning på 5,1 procentpoint i forhold til måneden før. DSV var den næstmest shortede aktie med korte nettopositioner svarende til 7,0 pct. af selskabets udstedte aktiekapital. Det er en stigning på 3,7 procentpoint i forhold til måneden før.

Investorerne havde væsentlige korte nettopositioner (dvs. over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital) i 35 danske aktier ved udgangen af maj. Der var ved udgangen af maj i alt fem aktier, hvor de korte nettopositioner svarede til mere end 5 pct. af den udstedte aktiekapital.

Med denne opgørelse korrigeres en historisk fejl. I tabellen ovenfor betyder det, at de korte nettopositioner i marts og april er mindsket i Bavarian Nordic med 1,65 procentpoint i forhold til seneste opgørelse af d. 10. maj 2019. 

Baggrund

Finanstilsynet offentliggør primo hver måned en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her.

Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i shortsellingforordningen. Det vil sige, at kun korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital indberettes til Finanstilsynet. Korte nettopositioner under 0,2 pct. indgår derfor ikke i opgørelsen, og de korte nettopositioner kan derfor godt være højere end angivet i tabellerne. Bemærk at der kan være indberettet fejlbehæftede korte nettopositioner, og at statistikken derfor kan blive revideret løbende.