Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo marts 2019

Ved udgangen af marts var antallet af danske aktier med væsentlige korte nettopositioner 35 og dermed én mere i forhold til februar. Bavarian Nordic var ultimo marts den mest shortede danske aktie og NKT den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Ved udgangen af marts var der samlet set korte nettopositioner i Bavarian Nordic svarende til 8,15 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. Det er en stigning på 0,27 procentpoint i forhold til måneden før. NKT var den næstmest shortede aktie med korte nettopositioner svarende til 5,67 pct. af selskabets udstedte aktiekapital. Det er et fald på 1,38 procentpoint i forhold til måneden før.

 

Investorerne havde væsentlige korte nettopositioner (dvs. over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital) i 35 danske aktier ved udgangen af marts. Der var ved udgangen af marts i alt tre aktier, hvor de korte nettopositioner svarede til mere end 5 pct. af den udstedte aktiekapital.

 

Med denne opgørelse korrigeres nogle historiske fejl. I tabellen nedenfor betyder det, at de korte nettopositioner i januar og februar er mindsket i Ambu med 1,39 pct. i forhold til seneste opgørelse af d. 7. marts 2019.

 

 

 

Baggrund

Finanstilsynet offentliggør primo hver måned en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her.

 

Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i shortsellingforordningen. Det vil sige, at kun korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital indberettes til Finanstilsynet. Korte nettopositioner under 0,2 pct. indgår derfor ikke i opgørelsen. De korte nettopositioner kan derfor godt være højere end angivet i tabellerne.