Finanstilsynets aktuelle risikobillede

Finanstilsynet har offentliggjort sit aktuelle risikobillede. Risikobilledet bidrager til Finanstilsynets planlægning af tilsynsaktiviteter og beskriver de hovedrisici, som Finanstilsynet aktuelt har fokus på.

Kontakt

Kontorchef

Niki Saabye
+4533558260
nis@ftnet.dk

Det overordnede makrofinansielle risikobillede er domineret af lave renter og lave risikopræmier, og der er forhøjet risiko for stigende risikopræmier. Samtidig er der risiko for en opbremsning i væksten hos Danmarks samhandelspartnere, f.eks. som følge af en international handelskrig eller en overophedning af amerikansk økonomi.

Finanstilsynet har bl.a. fokus på følgende risici

  • Lave renter og lave risikopræmier
  • Markedsrenteprodukter og længere levetid
  • Kreditvækst og risikable udlån
  • Høje ejendomspriser
  • Hvidvask
  • Cyberkriminalitet
  • Brexit

Fremadrettet vil Finanstilsynet offentliggøre en beskrivelse af risikobilledet to gange om året.

Læs notat om risikobilledet (pdf)