Endelig afrapportering på EU’s kapitaltest

Den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) offentliggør i dag den endelige afrapportering på den europæiske kapitaltest.

EBA gennemførte sidste år i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder en kapitaltest af de største europæiske banker. De første resultater blev offentliggjort i december 2011.

Kapitaltesten havde til formål at sikre, at de deltagende institutter inden juli 2012 opbyggede en stødpude for at opnå en egentlig kernekapital på 9 pct. med fuld indregning af statseksponeringer til markedsværdi per ultimo september 2011. Stødpuden var tænkt som et midlertidigt løft for at afhjælpe uroen på de finansielle markeder.

For de fire danske deltagende institutter viser den afsluttende rapport følgende resultater for den egentlige kernekapitalprocent ultimo juni 2012:

  • Danske Bank: 14,3
  • Jyske Bank: 13,1
  • Nykredit: 14,5
  • Sydbank: 12,8

Af de data, som offentliggøres samtidig med rapporten, fremgår det endvidere, at de danske institutter fortsat ikke er eksponeret mod sårbare stater i væsentligt omfang, hverken direkte gennem statsobligationer eller indirekte gennem kreditafdækning på statseksponeringer (bl.a. CDS kontrakter).

"Rapporten bekræfter, at de største institutter fortsat er godt rustet til at modstå fremtidige, mulige kredittab. Dertil kommer, at de store danske institutter har en lav eksponering mod de lande, som er hårdest ramt af eurokrisen", siger direktør for Finanstilsynet, Ulrik Nødgaard.

"Kapitaltestens resultater er i overensstemmelse med Nationalbankens analyser, der viser, at de største danske pengeinstitutter er velkapitaliserede og robuste," udtaler nationalbankdirektør Nils Bernstein.