Julebrev 2018: Temaundersøgelse om værdiansættelse af forsikringsforpligtelser

Årets julebrev for forsikringsområdet er rettet mod livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Julebrevet drejer sig om værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II.

Kontakt

Kontorchef

Line Bergmann
+45 33 55 84 45
lib@ftnet.dk

Underdirektør

Per Plougmand Bærtelsen
33 55 83 45
ppb@ftnet.dk

Julebrevet er næste skridt på vejen mod nye modeller for værdiansættelse. Senest har Finanstilsynet udsendt en vejledning om emnet i høring. Vejledningen forventes udstedt i starten af 2019.

Ændringen af reglerne om værdiansættelse af forsikringsforpligtelser betyder, at livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser går over til at anvende en mere principbaseret metode til værdiansættelse. Virksomhederne skal fremover anvende værdiansættelsesmetoder, der afspejler de konkrete produkters karakteristika og den måde, som selskaberne styrer produkterne på. Det vil f.eks. indebære opstilling af betalingsstrømme og evt. brug af stokastisk simulation for at værdiansætte optioner og garantier i overensstemmelse med udviklingen i mulighederne inden for finansiel matematik.

Med julebrevet indleder Finanstilsynet en temaundersøgelse blandt livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, med henblik på at afdække deres konkrete planer for håndtering af de beskrevne ændringer i værdiansættelsen af forsikringsforpligtelserne.

Læs hele julebrevet her.