Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2018 for kreditinstitutter m.fl.

I dette brev orienterer Finanstilsynet om forhold, som kreditinstitutterne skal være opmærksomme på ved aflæggelse af årsrapporten for 2018.

Læs hele orienteringsbrevet her.