Rapport om julebrev fra 2017 om produktudvikling

Finanstilsynet sendte den 18. december 2017 det årlige såkaldte ”julebrev” til selskaberne på forsikrings- og pensionsvirksomhedsområdet. Bestyrelserne blev bedt om at redegøre for de kommende regler for produktudviklings- og produktstyringsprocessers påvirkning på selskabets forretningsmodel, og hvilke konsekvenser det vil få for kunderne.

Kontakt

Kontorchef

Ulla Brøns Petersen
33 55 82 43
ubp@ftnet.dk

Finanstilsynet har skrevet en rapport om selskabernes tilbagemeldinger. Rapporten giver bl.a. anledning til at præcisere følgende overfor selskaberne:

  • Produktudvikling kan være relevant for alle selskaber. Captiveforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber er dog ikke omfattet af POG-forordningen.
  • Der er store fordele ved at det enkelte selskab har en standardiseret proces for produktudvikling.
  • Bestyrelserne skal beslutte en politik for produkttilsyn og -styring, og har ansvaret for at politikken beskriver en produktgodkendelsesproces, som sikrer, at selskabet får identificeret målgrupperne og kundernes behov.
  • Selskaberne opfordres til at involvere bestyrelserne tidligt i produktudviklingsprocessen.
  • Selskaberne forventes ved produktudvikling at involvere relevante enheder i organisationen, herunder den ansvarlige for risikostyringsfunktionen, den ansvarlige for aktuarfunktionen i relevant omfang og medarbejdere fra compliancefunktionen.
  • Selskaberne skal ifølge POG-forordningen løbende overvåge og revidere de markedsførte forsikringsprodukter. Selskaberne opfordres til at tage POG-principperne til sig og også tage dem i betragtning ved overvågningen af deres eksisterende produktpalette.
  • Selskaberne har en forpligtelse efter både POG-forordningen og god skik-reglerne til at sikre, at især produkter med en meget lang levetid løbende bliver genbesøgt og om nødvendigt tilpasset.

 

Læs Finanstilsynets rapport ”Opfølgning på julebrev fra 2017 om krav til produkttilsyn".

Læs julebrevet fra 2017.