Konference: ”Adfærdsvidenskab og finansielt velvære” d. 28. marts

Finanstilsynet afholder konferencen ”Adfærdsvidenskab og finansielt velvære” den 28. marts.

Formålet med konferencen er at drøfte, hvordan vi både støtter op om forbrugernes finansielle velvære og beskytter investorenes interesser. Konferencen vil bl.a. belyse ”finansielt velvære” som begreb, se på hvordan den finansielle sektor benytter adfærdsvidenskabelige indsigter og drøfte forbrugernes muligheder for at booste deres finansielle velvære. Inden selve konferencen vil Finanstilsynet udsende et diskussionspapir om emnet.

Se programmet for konferencen her.

Konferencen finder sted den 28. marts 2019 i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25 G, 1401 København K

i tidsrummet kl. 13.00 – 16.00. Der vil være ankomst og registrering fra kl. 12.30.

Tilmelding skal ske senest den 14. marts 2019 på mail: adfaerdskonference@ftnet.dk