Værdipapirhandleres forberedelse i forbindelse med Brexit

Meddelelse fra ESMA til værdipapirhandlere i forbindelse med implementering af Brexit-forberedelser og orientering af deres kunder om mulige konsekvenser af Brexit.

Kontakt

Kontorchef

Ove Feddersen
+4561930801
ofe@ftnet.dk

Den europæiske værdipapir- og kapitalmarkedsmyndighed (ESMA) har den 19. december 2018 udsendt en meddelelse, hvori den minder værdipapirhandlere om deres forpligtelse til at afslutte og implementere deres forberedelser til, at Storbritannien forlader EU, og orientere deres kunder om mulige konsekvenser af, at Storbritannien forlader EU.

Meddelelsen retter sig både til værdipapirhandlere, som yder finansielle tjenester i EU27-medlemslande, og de værdipapirhandlere i EU27-medlemslandene, som yder finansielle tjenester til kunder i Storbritannien.

Kundeinformation

For at undgå mulige markedsforstyrrelser som følge af usikkerhed blandt kunderne omkring, hvilke konsekvenser Storbritanniens udtræden af EU har for dem, minder ESMA værdipapirhandlere om deres forpligtelse til at informere deres kunder om konsekvenserne for kundeforholdet af udtrædelsen, herunder informere kunderne om eventuelle tiltag relateret til udtrædelsen, værdipapirhandleren allerede har taget eller påtænker at tage. Orienteringen skal ske, så snart værdipapirhandlerne bliver klar over konsekvenserne af Storbritanniens udtræden af EU.

Læs ESMA’s meddelelse her.