Ny vejledning om værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II

Finanstilsynet har offentliggjort en ny vejledning om værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II. Vejledningen uddyber Finanstilsynets forventninger på en række områder, der har stor betydning for størrelsen på hensættelserne, og det deraf afledte risikobaserede solvenskapitalkrav.

Ændringen af reglerne om værdiansættelse af forsikringsforpligtelser betyder, at livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser går over til at anvende en mere principbaseret metode til værdiansættelse. Virksomhederne skal fremover anvende værdiansættelsesmetoder, der afspejler de konkrete produkters karakteristika og den måde, som selskaberne styrer produkterne på. Det vil f.eks. indebære opstilling af betalingsstrømme og evt. brug af stokastisk simulation for at værdiansætte optioner og garantier i overensstemmelse med udviklingen i mulighederne inden for finansiel matematik. Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning, der uddyber Finanstilsynets forventninger til livsforsikringsselskaberne og tværgående pensionskasser. Vejledningen tager udgangspunkt i Solvens II forordningen og berører en række områder i forbindelse med hensættelsesberegningen.

Læs vejledningen her.

Læs Q&A vedr. Vejledning om værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II her