Annoncering 2018

Finanstilsynet har annonceret efter genforsikringsmæglere, som skulle udarbejde en rapport på baggrund af en undersøgelse af muligheden for at opnå markedsbaseret genforsikring for NBCR-terrorrisici.

Det blev den internationale genforsikringsmæglervirksomhed JLT Reinsurance Brokers Limited, der vandt kontrakten.

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d annonceres følgende:

Finanstilsynet ønsker tilbud på følgende opgave:

  • En rapport, som indeholder en vurdering af muligheden for at opnå markedsbaseret genforsikring for NBCR-terrorrisiko, jf. § 3 i lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet, i Danmark.

Rapporten skal dokumentere, i hvor stort omfang det er muligt at få genforsikringsdækning på det aktuelle internationale genforsikringsmarked for NBCR-terrorricisi, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 503 af 21. maj 2012 om Terrorforsikringsrådet.

Rapporten skal være Finanstilsynet i hænde senest den 15. oktober 2018.

Kontakt specialkonsulent Rikke Katrine Jensen på følgende adresse/e-mail, hvis De har spørgsmål:

 

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

 

Eller

 

E-mail: rkj@ftnet.dk

 

Frist for indsendelse af tilbud er den 9. juli 2018. Tilbud skal sendes til Finanstilsynet på ovenstående adresse eller e-mail.

Ved tildeling lægges der afgørende vægt på en helhedsbetragtning hvori der indgår pris, kvalifikationer, international erfaring, og om opgaven kan løses indenfor tidsfristen.

Tilbudsgivere kan ikke direkte eller indirekte være involveret i dækning af NBCR-terrorrisiko på genforsikringsmarkedet for 2018 dækket af Terrorforsikringspoolen ved afgivning af bud.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.