Fradragsfaktorer

Fradragsfaktorer 30/09 2019 - 27/12 2019

Værd at vide

Fradragsfaktorer dækker altid disse 4 perioder:

  • 31/12 - 30/3
  • 31/3 - 29/6
  • 30/6 - 29/9
  • 30/9 - 30/12

Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber anvender Finanstilsynets fradragsfaktorer til at reducere den modificerede varighed på konverterbare realkreditobligationer, i overensstemmelse med forordning 575/2013 og tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber artikel 340. Institutter der anvender fradragsfaktorerne, bør anvende dem i overensstemmelse ”Anvendelse af fradragsfaktorer”, der kan downloades fra boksen til højre.

Pr. medio juni 2018 er metoden blevet opdateret, for så vidt angår omfattede kuponrenter og opdeling i løbetider. Den opdaterede metode er beskrevet yderligere i ”Finanstilsynets benchmark for fradragsfaktorer”, der kan downloades fra boksen til højre.

Såfremt et institut ikke kan systemunderstøtte de nye fradragsfaktorer, kan instituttet i stedet anvende den laveste fradragsfaktor per kuponrente, således der ikke er nogen opdeling på restløbetid.

Fradragsfaktorer til brug for indberetning af solvens pr. ultimo september 2019 er angivet nedenfor.

Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer gældende for perioden 30/09 2019 – 27/12 2019

 Kuponrenter  Restløbetid < 10 år

 10 år < Restløbetid < 20 år

 Restløbetid > 20 år
 0,5 %  10 %

 5 %

 0 %

 1,0 %  25 %

 10 %

 5 %

 1,5 %  25 %

 30 %

 20 %

 2,0 %   15 %

 55 %

 35 %

 2,5 %   0 %

 85 %

 60 %

 3,0 %   25 %

 70 %

 85 %

 3,5 %   5 %

 15 %

 85 % 

 4,0 %   15 %  70 %   85 % 
 5,0 %   10 %  55 %   75 % 
 6,0 %   10%  45 %   30 % 

*Konverterbare realkreditobligationer med kuponrenter, der ligger uden for nedenstående liste, tildeles en fradragsfaktor på 0%.

Pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal ligeledes anvende ovennævnte fradragsfaktorer ved indberetning af renterisiko pr. ultimo september 2019, såfremt de ikke har orienteret Finanstilsynet om, at de anvender egne modeller til beregning af korrigerede varigheder på konverterbare realkreditobligationer. De seneste tre kvartalers oversigter over fradragsfaktorer kan ses under tidligere perioder.

Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft (garantiobligationer)

Tilsynet har tilsvarende beregnet fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft, som pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, realkreditinstitutter og investeringsforvaltningsselskaber kan anvende ved indberetning af solvens og renterisiko, såfremt de ikke anvender egne modeller til beregning af korrigerede varigheder.

Det forventes, at metoden ligeledes vil blive opdateret i løbet af 2020.

Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft gældende for perioden 30/09 2019 – 27/12 2019

Renteloft*

Fradragsfaktor

 4 %

 45 %

 5 %

 45 %

 6 %

 60 %

*Varighed for garantiobligationer med ''skævt'' renteloft kan beregnes ud fra en gennemsnitsbetragtning. Garantiobligationer med kort løbetid og højere renteloft end tilsynet har beregnet fradragsfaktorer for, kan betragtes som variabelt forrentede.

Garantiobligationens korrigerede varighed fås ved at fratrække fradragsfaktoren fra den modificerede varighed for en fastforrentet obligation med tilsvarende/(nærmeste) løbetid som garantiobligationen og en nominel rente svarende til garantiobligationens renteloft.

I linket nedenfor findes en beskrivelse af beregning af renterisiko ud fra tilsynets beregningsmetode for garantiprodukter samt en beskrivelse af, hvordan indberetningsskemaer skal udfyldes for pengeinstitutter.

De seneste tre kvartalers oversigter over fradragsfaktorer for garantiobligationer kan ses under tidligere perioder.

Fradragsfaktorer til brug for indberetning pr. ultimo december 2019 og den løbende opgørelse det følgende kvartal vil blive lagt ud på Finanstilsynets hjemmeside medio december 2019.