Fintech Forum

For at øge forståelsen for regulering af fintech og brug af ny teknologi, både i sektoren og i Finanstilsynet, opretter vi Fintech Forum. Forummet skal bestå af et bredt udsnit af repræsentanter fra sektoren.

Kontakt

Fintech Hotline


33 55 84 00 (kl. 10-14)
fintech@ftnet.dk

For at øge forståelsen for regulering af fintech og brug af ny teknologi, både i sektoren og i Finanstilsynet, opretter vi Fintech Forum. Forummet skal bestå af et bredt udsnit af repræsentanter fra sektoren.

Formålet er at etablere et uformelt forum, hvor Finanstilsynet og sektoren kan drøfte udviklingen på fintech-området. Det kan bl.a. omfatte drøftelser af, hvordan Finanstilsynet bedst muligt understøtter fintech-miljøet indenfor de rammer, lovgivningen giver. Fintech Forum kan også identificere uhensigtsmæssigheder i reguleringer, der forhindrer eller besværliggør brug af ny teknologi i den finansielle sektor.

Endelig kan Finanstilsynet bruge forummet til at indhente viden og erfaring fra sektoren om fintech-spørgsmål.

Virksomheder udvalgt til at sidde med i Finanstilsynets Fintech Forum, sidder ét år af gangen. Der afholdes tre møder årligt, og det første fandt sted i december 2017.

Møder
Finanstilsynet afholdt den 7. december 2017 det første møde i Fintech Forum. Der var generelt opbakning til initiativet blandt mødedeltagerne, der alle ønskede at styrke samarbejdet mellem Finanstilsynet og fintech-virksomhederne. Nedenfor følger referat fra mødet, liste over mødedeltagere samt præsentationer.  

Finanstilsynet afholdt den 6. april 2018 andet møde i Fintech Forum. På dagsordenen var EU-Kommissionens forslag til en fintech-handlingsplan og forslag til en forordning for europæiske udbydere af crowdfunding, PSD2, API’er og Open Banking. Nedenfor følger referat fra mødet, præsentationer samt liste over mødedeltagere.

Næste møde i Fintech Forum er den 6. december 2018.