Links vedr. hvidvask

På denne side finder du links til række vigtige hjemmesider, der giver dig yderligere vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l.

Erhvervsstyrelsen

 

Udenrigsministeriet

Hvidvasksekretariatet/Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

- Indeholder en vurdering af risikoen for hvidvask og identificerer risikoområder - dvs. sektorer, systemer og produkter/services - som i særlig grad bliver benyttet og er sårbare over for udnyttelse til hvidvask i Danmark.

  • Hvidvask.dk
    - Hvidvasksekretariatets hjemmeside. Her kan du finde information om, hvordan du foretager underretning til Hvidvasksekretariatet, Hvidvasksekretariatets årsberetninger m.v.
  • Årsberetning 2009[IB(1] (pdf)
    - Indeholder et katalog med indikatorer på hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.

 

Financial Action Task Force (FATF)

    • der kan findes information om de enkelte lande ved at trykke på landet på kortet eller vælge landet på listen under kortet

EU

         - Information fra EU om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

         - Kort over EU sanktioner (som implementerer FN resolutioner i EU): EU Sanctions Map

 

         - EU Directorate General Common Foreign & Security Policy (CFSP) – konsolideret liste over EU sanktioner 

 

         - Supranational Risk Assessment

 

European Banking Authority (EBA)

Basel Komiteen

 

FN

 

IMF