Mindstekrav til bilag efter prospektforordningen

Her finder du gode råd til, hvordan du opfylder oplysningskrav for prospekter. Du finder også links til krydsreferencelister.

Finanstilsynet har samlet en række generelle bemærkninger, gode råd og tips til, hvordan du bedst opfylder de forskellige oplysningskrav for prospekter. Disse er skrevet ind i de enkelte bilag med skråskrift og indbefatter både Finanstilsynets bemærkninger samt henvisninger til ESMA’s Q&A og CESR Recommendations vedrørende prospekter.

Formålet med dette er at forsøge at skabe transparens omkring oplysningskravene for herved at bidrage til en hurtigere og mere smidig godkendelsesproces.

Resuméet

Oplysningskravene til resuméet fremgår af bilag XXII. Finanstilsynet har indført specifikke bemærkninger til enkelte punkter, som en udsteder bør tage højde for, før prospektet sendes til første gennemgang.

Link til bilag XXII

Her følger en række generelle bemærkninger til udarbejdelsen af resuméer og til de øvrige oplysningskrav i prospektet:

  • Resuméet skal indeholde en indledning, der forklarer elementerne.
  • Tekst i oplysningselementet skal være i stikordsform.
  • Resuméet må ikke indeholde oplysninger integreret ved henvisning.
  • Resuméet må højst være på 15 sider – eller 7 pct. af det samlede prospekt – inkl. bilag og dokumenter medtaget ved henvisning.

Endeligt indeholder ESMA’s Q&A nr. 82 oplysninger om, hvad et resumé skal indeholde, når prospektet er udarbejdet efter de proportionale bilag.

Prospektet

Finanstilsynet har indført specifikke bemærkninger til visse punkter i bilag I, II og III. Der er tale om punkter, som ofte er mangelfuldt udfyldt ved første indsendelse. Se desuden ESMA’s Q&A og CESR Recommendations vedrørende prospekter.

Bilagene kan også bruges som krydsreferenceliste ved fremsendelse af et prospekt til godkendelse hos Finanstilsynet.

Det sker, at et prospekt indeholder information om, at det er godkendt af Finanstilsynet. Ifølge Forbrugerombudsmandens praksis må dette ikke fremgå af prospektet.

Bilagene kan findes her:

Vær opmærksom på, at der er ekstra krav til specialudstedere, som efter bilag XIX er ejendomsselskaber, mineralselskaber, investeringsinstitutter, videnskabelige forskningsvirksomheder, selskaber med mindre end tre års drift og rederier.

Se også ESMA’s update of the CESR Recommendations og ESMA’s Questions and Answers.