Fastsættelse af frist til Østervrå Andelskasse til opfyldelse af minimumskapitalkrav

Finanstilsynet har den 12. december 2017 modtaget meddelelse fra Østervrå Andelskasse om, at der i november 2017 har været driftsunderskud og yderligere nedskrivninger på udlån af en sådan størrelse, der medfører en betydelig reduktion af kapitalgrundlaget.

Andelskassens minimumskapitalkrav er opgjort til 12.172 t. kr., jf. artikel 93, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR).

Reduktionen af kapitalgrundlaget opgjort ultimo november 2017 medfører, at kapitalgrundlaget af andelskassen er opgjort til 11.364 tusind kr.

Andelskassen opfylder således ikke minimumskapitalkravet på 12.172 tusind kr., i artikel 93, stk. 5 i CRR. Underdækningen kan opgøres til 808 tusind kr.

Finanstilsynet skal derfor i medfør af artikel 93, stk. 5 i CRR og § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed meddele en frist til fredag den 15. december 2017 kl. 14.00, til at opfylde minimumskapitalkravet på 12.172 t. kr.

Hvis der i forbindelse med tilførsel af kapital til andelskassen sker overtagelse af kontrollen med andelskassen, jf. artikel 93, stk. 4, i CRR, skal andelskassen dog herefter opfylde et minimumskapitalkrav på 5 mio. euro (svarende til 37,5 mio. kr.).

Læs hele afgørelsen.