Indregning af bunden fondsreserve

Finanstilsynet har truffet afgørelse om indregning af den bundne fondsreserve i Totalkredit A/S i kapitalopgørelsen i Nykredit Realkredit koncernen. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet vurderer, at den bundne fondsreserve i Totalkredit A/S lever op til kravet i art. 26, stk. 1, i Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) om umiddelbar tabsabsorberingsevne og dermed kan medregnes i Totalkredit A/S’ kapitalopgørelse på institutniveau. Da den bundne fondsreserve ikke er en minoritetsinteresse, er det Finanstilsynets vurdering, at den bundne fondsreserve i Totalkredit A/S kan medregnes i kapitalopgørelsen for Nykredit Realkredit koncernen.

 

Læs hele afgørelsen her.