Redegørelse om påbud til New Nordic Odin Denmark ApS om at vælge en ekstern revisor

New Nordic Odin Denmark ApS har ifølge det centrale virksomhedsregister (CVR) været uden ekstern revisor siden den 24. september 2018.

Det er et krav i den finansielle lovgivning, at et forsikringsselskab har en certificeret revisor. Finanstilsynet har derfor den 2. november 2018 påbudt New Nordic Odin Denmark ApS at vælge en ekstern revisor, der er certificeret til at revidere forsikringsselskaber.

New Nordic Odin Denmark ApS har oplyst, at selskabet er i proces med valget af ny revisor.