Påbud om begrænsning af udlånsvækst og ophør af visse aktiviteter til Østervrå Andelskasse

Finanstilsynets afgørelse i henhold til lov om finansiel virksomhed § 350.

Finanstilsynet påbyder Østervrå Andelskasse at begrænse sin udlånsvækst til 20 pct. om året. Derudover indeholder afgørelsen påbud om ophør af visse aktiviteter indtil andelskassen har etableret tilstrækkeligt organisatorisk og administrativt set-up.

Læs hele afgørelsen her.