Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Finanstilsynet har efter forelæggelse for tilsynets bestyrelse politianmeldt Københavns Andelskasse for i mindst 31 tilfælde at have lånefinansieret kunders køb af andelsbeviser i andelskassen.

Det er forbudt for et andelskasse at yde lån til køb af andelsbeviser i andelskassen.

Finanstilsynet kom i forbindelse med en inspektion i besiddelse af oplysninger om, at Andelskassen i forbindelse med at kunder optog andelsboliglån, også havde lånt penge i andelskassen til at købe andelsbeviser. Kunderne har typisk erhvervet disse beviser for at opfylde betingelsen for at få et andelsboliglån til en favorabel rente.

Læs hele anmeldelsen her (pdf)