Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af § 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling

Finanstilsynets afgørelse af 18. marts 2015

Finanstilsynet har anmodet Politiet om, at der indledes politimæssig efterforskning af Fyns Forsikrings Revision ApS med henblik på tiltalerejsning, idet Fyns Forsikrings Revision ApS efter Finanstilsynets vurdering driver forsikringsmæglervirksomhed uden tilladelse.