Finanstilsynets registre vedrørende refinansieringstransaktioner

Se Finanstilsynets registre vedrørende refinansieringstransaktioner

Finanstilsynet fører offentlige registre over hvilke pengeinstitutter, der har fået tilladelse til at oprette og føre et refinansieringsregister. Hvorvidt det enkelte institut har opnået tilladelse fremgår af Finanstilsynets database under virksomheder under tilsyn her.

På denne side kan du se, hvilke refinansieringstransaktioner pengeinstitutter med tilladelse hertil har gennemført i medfør af reglerne i §§ 152 i-y i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har endnu ikke offentliggjort registret, da der ikke er nogen pengeinstitutter, der har opnået tilladelse til at oprette og føre refinansieringsregistre.

Når der er indført pengeinstitutter og refinansieringstransaktioner vil registrene bl.a. indeholde oplysning om:

  • Aktive refinansieringstransaktioner.
  • Tilsynsførende på de enkelte transaktioner.
  • ISIN-kode, størrelse, valuta og udløbsdato på tilknyttede udstedelser.
  • Eventuelle repræsentanter på de enkelte udstedelser.
  • Om pengeinstituttet har lavet udstedelser sammen med andre og i så fald hvilke andre pengeinstitutter, der er involveret.