Søg virksomheder

Databasen indeholder data for de virksomheder, som Finanstilsynet har under tilsyn og kræver afgifter fra.

Finanstilsynet har i slutningen af 2017 lanceret et nyt virksomhedsregister. Virksomhedsregistret indeholder ny funktionalitet således, at der både kan ses informationer om enkelte virksomheder, udtrækkes informationer om flere virksomheder og ses visualiseringer af datasættet.

Gå til Finanstilsynets virksomhedsregister her