Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. Nedenfor ser du de seneste 20 redegørelser.

1005 resultater

 • Redegørelse om inspektion i Vestjysk Bank A/S
  Emne:
  2019, Vurderinger
  Finanstilsynet var i maj - juni 2019 på inspektion i Vestjysk Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Møns Bank
  Emne:
  2019, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i maj 2019 på inspektion i Møns Bank. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Jyske Realkredit A/S (outsourcing)
  Emne:
  2019, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet var i maj 2019 på inspektion i Jyske Realkredit A/S vedrørende instituttets brug af outsourcing.
 • Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (bevillinger af finske erhvervsudlån)
  Emne:
  2019, Vurderinger
  Finanstilsynet var i juni 2019 på inspektion i Danske Banks finske filial. Formålet med inspektionen var primært at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til nye eller eksisterende erhvervskunder i Finland. Det omfattede blandt andet udlån til opførelse, udvikling og udlejning af fast ejendom. Formålet var også at vurdere, om bankens risikoanalyser ved bevilling af udlån er forsvarlige og afspejler bankens kreditpolitik.
 • Redegørelse om inspektion i DLR Kredit A/S
  Emne:
  2019, Realkreditinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i december 2018 på inspektion i DLR Kredit A/S (DLR). Inspektionen omfattede store lån.
 • Redegørelse om inspektion i DFDS A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2019, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Hvidvaskafgørelser
  Finanstilsynet var i marts 2019 på inspektion i DFDS A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning og notering.
 • Redegørelse om inspektion i Sparekassen Kronjylland (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2019, Vurderinger, Hvidvaskafgørelser, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i juni 2018 på inspektion i Sparekassen Kronjylland. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med sparekassen. Inspektionen omfattede bl.a. sparekassens risikovurdering, risikostyring, sparekassens politikker og procedurer på hvidvaskområdet, sparekassens kundekendskab, sparekassens håndtering af korrespondentbanker og sparekassens interne kontroller.
 • Redegørelse om inspektion i Nellemann Leasing A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2019, Vurderinger, Hvidvaskafgørelser, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion i Nellemann Leasing A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Unitravel/Hasle Exchange v/ Muna Al-Mansouri (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2019, Vurderinger, Hvidvaskafgørelser, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i marts 2019 på inspektion i Unitravel/Hasle Exchange v/ Muna Al-Mansouri. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning og notering.
 • Redegørelse om inspektion i Formula Leasing A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2019, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion i Formula Leasing A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Sparekassen Bredebro
  Emne:
  2019, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i marts og april 2019 på inspektion i Sparekassen Bredebro, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Coop Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2019, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i december 2018 på inspektion i Coop Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen omfattede bl.a. bankens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion af J. P. Morgan Bank, Copenhagen Branch som depotselskab
  Emne:
  2019, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte den 6. februar 2019 en inspektion af depotselskabsfunktionen i J. P. Morgan Bank, Copenhagen Branch, filial af J. P. Morgan Luxembourg S.A. (”J.P. Morgan, København”).
 • Redegørelse om inspektion i Sparekassen Vendsyssel
  Emne:
  2019, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar – april 2019 på inspektion i Sparekassen Vendsyssel. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Emne:
  2019, Realkreditinstitutter, Vurderinger
 • Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen Sparinvest
  Emne:
  2019, Investeringsområdet, Kapitalmarkedsområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion hos Investeringsforeningen Sparinvest.
 • Redegørelse om inspektion i Gefion Insurance A/S
  Emne:
  2019, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2019 på inspektion i Gefion Insurance A/S.
 • Redegørelse om inspektion i Merex International A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2019, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2018 på inspektion i Merex International A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af hvidvasklovens regler om kundekendskabsprocedurer samt undersøgelses-, noterings- og underretningspligt.
 • Redegørelse om inspektion i ETU Forsikring A/S
  Emne:
  2019, Vurderinger
  Finanstilsynet var i december 2018 på ordinær inspektion i ETU Forsikring A/S. På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.
 • Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S
  Emne:
  2019, Vurderinger
  Finanstilsynet var i uge 47 2018 og uge 4 2019 på inspektion hos Realkredit Danmark A/S. Undersøgelsen omfattede gennemgang af politiker mv. og udlån til landbrugskunder samt instituttets ejendomsværdimodel til brug for låneudmåling til privatkunder.