Redegørelse om inspektion i Unitravel/Hasle Exchange v/ Muna Al-Mansouri (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i marts 2019 på inspektion i Unitravel/Hasle Exchange v/ Muna Al-Mansouri. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning og notering.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til valutaveksling i medfør af § 41 i hvidvaskloven.

Virksomheden tilbyder valutaveksling til private kunder og virksomhedskunder. Herudover er virksomheden pengeoverførselsagent for MoneyGram International Limited.

Virksomheden modtager kun kontante midler, idet virksomheden ikke har en bankkonto. Virksomhedens forretningsmodel, for den del af virksomheden som knytter sig til valutaveksling, består hovedsageligt af valutaveksling for private kunder. Virksomhedens private kunder består primært af faste lokale, som veksler til f.eks. ferieformål, samt udenlandske studerende.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. Finanstilsynets vurdering har baggrund i, at virksomheden kun modtager kontante midler, samt vurderingen af den iboende risiko for hvidvask og terrorfinansiering, som er forbundet med valutavekslingsvirksomhed.

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at sikre, at der for juridiske personer indhentes oplysninger om cvr-nummer og reelle ejere, at der gennemføres rimelige foranstaltninger for at klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur, og at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet.

Endelig får virksomheden påbud om at sikre, at undersøgelser af usædvanlige transaktioner noteres og dokumenteres.