Redegørelse om inspektion hos Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab (hvidvaskområdet)

Værd at vide

Tilsynsreaktioner er en samlebetegnelse for Finanstilsynets reaktioner over for lovovertrædelser eller forøget risiko i virksomheder under tilsyn.


Tilsynsreaktioner omfatter påbud, påtaler, risikooplysninger, tvangsbøder og politianmeldelser.

Indledning

Finanstilsynet har i oktober 2014 foretaget inspektion hos Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab (herefter benævnt selskabet) med henblik på at undersøge, om selskabet overholder gældende regler på hvidvaskområdet.

Risikovurdering af selskabet

Selskabet har tilladelse til at udøve fondsmæglervirksomhed. Selskabets virksomhed omfatter diskretionær formueforvaltning og investeringsrådgivning samt formidling af investeringsbeviser.

Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen foretaget en vurdering af fondsmæglerselskabets iboende risiko på hvidvaskområdet. Denne er foretaget på baggrund af selskabets forretningsmodel, herunder kunder, produkter, leveringskanaler og geografiske forhold, samt selskabets størrelse.

Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabets risiko (iboende) for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er under middel vurderet relativt i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. Selskabets mulige risici vurderes at ligge i eventuelt utilstrækkeligt kendskab til kundemidlernes oprindelse samt utilstrækkeligt kendskab til erhvervskunders reelle ejere i tilfælde af komplekse ejerforhold.

Sammenfatning af undersøgelsen og tilsynsreaktioner

Finanstilsynet vurderer på baggrund af den foretagne undersøgelse, at selskabet generelt opfylder de gældende krav til risikobegrænsende foranstaltninger på hvidvaskområdet. Undersøgelsen har dog givet anledning til påbud på grund af utilstrækkelige skriftlige interne regler.