EBA- retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

EBA/GL/2016/06

Titel

Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester. 

Læs retningslinjerne her på dansk(pdf) og på engelsk(pdf)

  

Retningslinjerne vedrører fortolkning af

- artikel 74(3) og artikel 75(2) i direktiv 2013/36/EU om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber,

- artikel 7(2) i direktiv 2014/17/EU om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse,

- artikel 11(4) i direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked, og

- artikel 3(1) i direktiv 2009/110/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed.

 

Introduktionstekst

Retningslinjerne indeholder vejledning om fortolkning af kravene til udformning og gennemførelse af aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af bankprodukter og -tjenester til forbrugere med henblik på at beskytte forbrugerne mod uønskede skadelige virkninger af aflønningen af salgspersonale. 

 

Relevant dansk lovgivning

- § 77 f, i lov om finansiel virksomhed

- § 7 a, i lov om finansielle rådgivere  

 

Efterlevelse af retningslinjerne

Retningslinjerne finder anvendelse på fortolkning af § 77  f i lov om finansiel virksomhed og § 7 a, i lov om finansielle rådgivere. Da der ikke gælder krav i dansk ret om aflønningspolitik og -praksis for betalingstjenesteinstitutter og e-pengeinstitutter, finder retningslinjerne ikke anvendelse på disse institutters salg og levering af bankprodukter og -tjenester til forbrugere. 

 

Anvendelse

Retningslinjerne finder anvendelse fra 13. januar 2018.