CSDR

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012

Læs forordningen på dansk her

Implementering i dansk lovgivning

 

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., der træder i kraft når Erhvervs- og vækstministeren bestemmer det. 1490 af 23/12/2014 § 2