EBA/GL/2015/09

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen.

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling.

Titel

EBA-retningslinjer for betalingsforpligtelser under direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger.

Læs retningslinjerne på engelsk her.

Bemyndigelse

Udstedt med hjemmel i direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger, art. 10, stk. 3.

Kort introduktion

EBA-retningslinjerne er adresseret til institutter og myndigheder. Et af formålene med direktiv 2014/49/EU er at sikre en højere grad af harmonisering af institutternes bidrag til indskudsgarantiordningerne i EU medlemslandene. Som led i at sikre dette har EBA fået bemyndigelse til at udarbejde retningslinjer vedrørende de disponible finansielle midler, der skal tages hensyn til for at nå målniveauet for indskudsgarantiordninger, og som kan omfatte betalingsforpligtelser som kontanter og lavrisiko aktiver.

Den samlede del af betalingsforpligtelser må ikke overstige 30 % af de samlede disponible finansielle midler, der er tilvejebragt. Da betalingsforpligtelser er et nyt begreb i EU-retten omhandler EBA-retningslinjerne, hvordan disse skal defineres og håndteres, herunder for eksempel hvilke betingelser, der skal fremgå af kontrakter og hvordan sikkerhedsstillelse i form af lavrisiko aktiver fra instituttet til indskydergarantiordningen kan anerkendes, registreres og realiseres af indskydergarantiordningen.

Anvendelsesdato

Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 31. december 2015