EMIR

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli om OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR)

Forordningen er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om nr. 575/2013 af 26. juni 2013, Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1002/2013 af 12. juli 2013 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014.

  • Læs seneste konsoliderede udgave her

Delegerede forordninger 

Nr.

Titel

1178/2016 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen
667/2014/EU Procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger transaktionsregistre, herunder bestemmelser om retten til forsvar 
285/2014/EU Aftalers direkte, væsentlige og forudselige virkninger i Unionen og for at forhindre omgåelse af regler og forpligtelser 
1003/2013/EU Gebyrer, som ESMA pålægger transaktionsregistre 
876/2013/EU  Kollegier for centrale modparter 
153/2013/EU Krav for centrale modparter 
152/2013/EU  Kapitalkrav til CCP'er 
151/2013/EU Om data som transaktionsregistre skal offentliggøre og give adgang til, og operationelle standarder for aggregering, sammenligning og adgang til data
150/2013/EU Om oplysninger som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering
149/2013/EU  Indirekte clearingordninger, clearingforpligtelsen, det offentlige register, adgang til en handelsplads, ikke-finansielle modparter og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP 
148/2013/EU Om minimumsoplysninger der skal indberettes til transaktionsregistre

Gennemførelsesforordninger

Nr.

Titel

484/2014/EU Den hypotetiske kapital for en central modpart
1249/2012/EU Om formatet for de optegnelser, der skal opbevares af centrale modparter
1248/2012/EU Om formatet for ansøgninger om registrering af transaktionsregistre
1247/2012/EU Om formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre

Retningslinjer og henstillinger fra ESMA

Nr.

Titel

661/2013/ESMA Guidelines and Recommendations regarding written agreements between members of CCP colleges
322/2013/ESMA

Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger