Indberetninger

Her finder du information om, hvad investeringsforvaltningsselskaber og danske UCITS skal indberette til Finanstilsynet, samt oplysning om hvor ofte der skal indberettes.

Investeringsforvaltningsselskaber

Som investeringsforvaltningsselskab skal du indberette følgende til Finanstilsynet:

Se også mere om tidsfrister for indsendelse af elektroniske indberetninger

Danske UCITS

Som dansk UCITS skal du indberette følgende til Finanstilsynet:

FREM-indberetninger

Investeringsforeninger skal hver måned indberette oplysninger til Nationalbanken om afdelingens forhold m.v.

 

Nationalbanken indsamler data på vegne af både Nationalbanken og Finanstilsynet.

 

Foreningerne kan vælge at lade en tredjepart, eksempelvis et investeringsforvaltningsselskab, foretage indberetningerne, dog uden at foreningernes indberetningspligt og -ansvar bortfalder.

Indberetningen skal ske på afdelingsniveau.