Lister og koder

Liste over regulerede markeder, MHF'er, og centrale modparter (MIC- og BIC-koder)  

 • http://mifiddatabase.esma.europa.eu/

  Jf. artikel 13, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til MiFID (EF/1287/2006) skal de kompetente myndigheder offentliggøre en liste over identifikationskoder for de regulerede markeder og MHF'er og alle andre foretagender, der handler som centrale modparter for sådanne regulerede markeder og MHF'er. På ESMA’s hjemmeside findes en samlet liste over disse handelssystemer.


Global liste over MIC-koder 
 

AII-kode for visse derivattyper  

 • Der er indgået en aftale mellem de europæiske finanstilsyns samarbejdsorganisation (ESMA) og  sammenslutningen af europæiske fondsbørser (FESE). Aftalen vedrører indberetning af transaktioner i visse derivat-typer med en ny AII-kode samt en alternativ indberetning transaktioner i andre derivat-typer (råvarederivater m.v.).

  Se aftalen på ESMA's hjemmeside

AII-markeder  

 

 • Det er nu muligt at identificere de såkaldte AII-markeder (markeder, hvor transaktioner skal indberettes med AII-kode).

  Gå ind på http://mifiddatabase.esma.europa.eu 
  -> Vælg 'Regulated Markets' 
  -> Klik på 'Go' nederst til højre 
  -> Klik/sortér på kolonneoverskriften 'Instrument Identifier'. 

  Se også nyhedsbrevene Se de seneste nyheder vedrørende AII koder og systematisk internalisering, hvor de relevante markeder er listet, og AII Indberetning, der præciserer fristen for at påbegynde indberetning af AII transaktioner.

  Bemærk, at der kun skal indberettes for de 8 AII-markeder, der er listet i det første nyhedsbrev.