Teknisk dokumentation

Nedenfor er samlet et fælles indeks til dokumentation til brug for udvikling af løsninger mod Finanstilsynets transaktionsrapporteringssystem. Indekset er forsøgt opdelt på en overskuelig måde. Dokumentationen kan med fordel suppleres af spørgsmål/svar (FAQ) oversigten, der ligeledes er tilgængelig via Finanstilsynets hjemmeside.


Generel opsætning

Giver et godt overblik og mange nyttige informationer. Bemærk, at transaktionsindberetninger i Danmark ikke anvender afsnit 1.5-1.7.

Giver en god beskrivelse af hvordan det tekniske set-up for kommunikation til TRS foretages.


XML transaktionsformater

Beskriver felterne, der benyttes til transaktionsrapportering.

XML skema til validering.


XML transaktion feedback/status for foretagne indberetninger (inklusiv fejl koder)

Beskriver de forskellige feedback-filer.

Beskriver fejlkoderne i feedback-filerne. 

XML skema til validering.

 

Andet