Offentliggjorte positioner

Her får du adgang til offentliggjorte korte positioner.

Kontakt

Spørgsmål og support - Kapitalmarkedsanalyse


+ 45 33 55 82 82
shortselling@ftnet.dk

Offentliggjorte korte positioner kan ses i Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser. Den indeholder alle meddelelser om korte positioner i danske aktier, der er offentliggjort siden 1. november 2012 efter reglerne i shortselling-forordningen.

Vælg 'Shortselling' som Meddelelsestype, hvis du kun vil have vist meddelelser om korte positioner.

I henhold til reglerne skal en kort position offentliggøres, når den overstiger 0,5 % af den udstedte aktiekapital, og ændringer skal efterfølgende meddeles for hver 0,1 %.

Når en offentliggjort kort nettoposition meddeles nedbragt til under 0,5 %, skal meddelelsen indeholde antallet af aktier, som positionen består af på tidspunktet for nedflagningen. Endvidere bliver meddelelsen markeret som historisk efter et døgn.

En meddelelse om en kort position bliver desuden markeret historisk, når en positionsindehaver har foretaget en efterfølgende meddelelse i samme aktie.

Når du foretager en søgning blandt shortselling-meddelelser, er det muligt at fravælge de historiske meddelelser, hvorved du opnår kun at se de aktuelle (også kaldet aktive) positioner.

 

Nedenfor er et link til en excel-fil med alle korte positioner i perioden 1. november 2012 – 30. september 2017