Lov om finansiel virksomhed

Den 31. januar 2017 blev der udstedt en ny bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed (LBK nr. 174 af 31/01/2017).

Kontakt

Specialkonsulent

Christina Thorup Sand
33 55 82 95
ctn@ftnet.dk

En lovbekendtgørelse er et udtryk for en teknisk sammenskrivning af den oprindelige hovedlov og senere ændringslove, som er med til at styrke overblikket over den gældende lovgivning for borgere og virksomheder.

De ændringslove som er indarbejdet i lovbekendtgørelsen, indeholder ændringer, der er trådt i kraft til og med den 19. januar 2017.

Ændringer, der træder i kraft på et senere tidspunkt end den 19. januar 2017, eller som endnu ikke er sat i kraft af erhvervsministeren, er ikke indarbejdet.