Solvens II parathed

Finanstilsynet ønsker at medvirke til en øget Solvens II parathed.

Med det formål at øge Solvens II paratheden i den finansielle sektor har Finanstilsynet gennem årene gennemført flere tiltag der har øget aktiviteten og dialogen om Solvens II.

Solvens II parathed

Download Figur: Solvens II parathed

Et af redskaberne til aktivitet og dialog er breve til forsikringsselskaberne og pensionskasserne:

  • Brev af december 2015 om prudent person-princippet (pdf)
  • Brev af december 2014 om prudent person-princippet (pdf)
  • Brev af december 2011 om virksomhedens kapitalplan og Solvens II fokus - til skadesforsikringsselskaber (her) og til livsforsikringsselskaber og pensionskasser (her)
  • Brev af marts 2011 om Solvens II parathed (pdf)
  • Brev af december 2010 om Solvens II parathed med bilag (pdf)
  • Brev af december 2009 om Solvens II parathed med bilag (pdf)
  • Notat om Robusthedsanalyse af overgangen til Solvens II-diskonteringsrentekurven (pdf)

Derudover er der implementeret en række krav fra EIOPA's forberedende retningslinjer og bekendtgørelse om solvens og driftsplaner er blevet ændret med udgangspunkt i de kommende Solvens II-regler. Flere ændringer er planlagt i regnskabsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om basiskapital med ikrafttrædelse den 1. januar 2015.