Spørgsmål og svar til ensartet beskyttelse af forsikringskunder

Bekendtgørelse nr. 1343 om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber trådte i kraft pr. 1. januar 2014.

Finanstilsynet modtager løbende spørgsmål vedrørende fortolkning af den nye bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber og bilagene hertil. For at sikre klarhed om Finanstilsynets praksis offentliggør Finanstilsynet nu løbende spørgsmål og svar om bekendtgørelsen. 

Spørgsmål og svar opdateres løbende med angivelse af version og opdateringstidspunkt. Opdateringer sker som udgangspunkt hver anden fredag i lige uger.