Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet

Formålet med solvenskravet til kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.v. er at sikre, at institutterne har kapital nok til at kunne opfylde kreditorernes krav til enhver tid. Solvenskravet og minimumkapitalen er således de vigtigste bestemmelser til sikring af kreditorernes krav over for institutterne.

 

Yderligere information kan du finde ved at benytte de forskellige links nedenfor eller i menuen til venstre.

  • Under regler finder du relevante bestemmelser i form af love og bekendtgørelser.
  • Under indberetninger finder du skemaerne til indberetning af solvens samt vejledning til udfyldelse af skemaerne.
  • Under praksis finder du forskellige afgørelser relateret til solvens, generelle notater om emnet samt "spørgsmål & svar" om solvens.
  • Under godkendelser finder du oplysninger om, hvilke kreditvurderingsbureauer som er blevet godkendt, godkendelser relateret til regionale regeringer og lokale myndigheder samt godkendelser relateret til særligt dækkede obligationer.
  • Under tilsynsåbenhed finder du oplysninger i henhold til direktiv 2006/48/EF, artikel 144 og oplysninger til opfyldelse af europæisk guidelines on Supervisory Disclosure.
  • Under links finder du oplysninger om og links til EU lovgivning, European Banking Authority (EBA), OECDs Country Risk Classification samt Basels Banktilsynskomite.